Archivní Hlava 22

Ředitelka Archivu bezpečnostních složek zveřejnila v deníku Echo24 reakci na článek z 18. března „Výročí Cibulkových seznamů. Kam mizí ta jména?“ Ve kterém jsem se pokusil vysvětlit problematiku vyhledávání v evidencích vedených bývalou Státní bezpečností. Článek je přístupný zde

Digitalizace bez záruky

Média o této významné změně referovala pouze okrajově. Koncem minulého roku prosadila Rada ÚSTR výrazné změny v digitalizaci a vytváření evidencí v Ústavu pro studium totalitních režimů. Téměř celá tato agenda přejde nejpozději k 1. dubnu 2015, tedy v těchto dnech, z vůle Rady na Archiv bezpečnostních složek (ABS)...

Stránky