Cesta k Visegrádu - nová publikace

Petr Blažek – Łukasz Kamiński – Grzegorz Majewski (eds.): Cesta k Visegrádu. Dokumenty polské a československé opozice 1977–1989. Vratislav 2020, 300 s.

Elektronickou publikaci vydal Instytut Pawła Włodkowice ve spolupráci s Centrem pro dokumentaci totalitních režimů. Její editoři, historici Petr Blažek, Łukasz Kamiński a Grzegorz Majewski, zařadili do edice celkem 105 dokumentů ze sedmdesátých a osmdesátých let 20. století, jejichž původcem byli opoziční aktivisté z Polska a Československa. Zachycují všechny roviny vzájemné spolupráce, od legendárních setkání v Krkonoších v létě 1978 a solidaritu s politickými vězni a oběťmi policejní represe, přes protesty proti zavedení výjimečného stavu v Polsku 13. prosince 1981 až po řadu prohlášení Polsko-české solidarity (od roku 1987 Polsko-československé solidarity) a dalších opozičních skupin. Edice přináší dokumenty v češtině a polštině, které byly poprvé většinou publikovány v samizdatových časopisech. Jsou dokladem rozsáhlých kontaktů mezi opozičními prostředími, které zásadním způsobem ovlivnily po roce 1989 také vztahy mezi Polskem a Československem (respektive jeho dvěma nástupnickými státy) a přispěly ke vzniku Visegrádské skupiny. Editoři publikace připravují také knižní vydání edice, které bude obsahovat rozsáhlý poznámkový aparát.