Prohlášení bývalého vedení ÚSTR a ABS

Závěry z kontrolní akce, kterou v Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen „Ústav“) a Archivu bezpečnostních složek (dále jen „Archiv“) realizovali v období od června do listopadu 2015 kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu, obsahují několik závažných zjištění, na které je nutné v souvislosti s dlouhotrvající krizí obou institucí upozornit.

Stránky