Prohlášení bývalého vedení ÚSTR a ABS

Vyjádření ke kontrolnímu závěru NKÚ 15/39

Závěry z kontrolní akce, kterou v Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen „Ústav“) a Archivu bezpečnostních složek (dále jen „Archiv“) realizovali v období od června do listopadu 2015 kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu, obsahují několik závažných zjištění, na které je nutné v souvislosti s dlouhotrvající krizí obou institucí upozornit.

1/ Především se potvrdilo, že Ústav a Archiv od dubna 2013, tedy od účelového odvolání řádně jmenovaného ředitele Ústavu Daniela Hermana a ředitelky Archivu Zlatuše Kukánové, neplnily jednu z hlavní činností uložených zákonem, tj. nezveřejňovaly v plném rozsahu dokumenty a archiválie převedené do elektronické podoby.

2/ Nález Nejvyššího kontrolního úřadu mj. uvádí, že v letech 2013 - 2014 byla v Ústavu a Archivu provedena řada specializovaných kontrol. Přestože z nich měla vyplynout „některá závažná zjištění“, vedení obou institucí k nim v kontrolovaném období nebyla schopna přijmout „zásadní nápravná opatření“.

3/ Kontrolní závěr také potvrdil, že Ústav ještě v roce 2012 ve spolupráci s Archivem digitalizoval dokumenty a archiválie v ceně 1,36 Kč za stránku! Jednoznačně šlo o nejlevnější digitalizační projekt v celé České republice.

4/ Prokázalo se, že v letech 2013-2014 netransparentně dosazené vedení Ústavu ani Archivu nebylo schopno nastavit „dlouhodobé cíle a strategie k povinnostem stanoveným jim zákonem“ a navázat tak na úspěšné nastavení veškerých procesů v zakladatelské éře obou institucí.

5/ V této souvislosti není překvapivé konstatování Nejvyššího kontrolního úřadu, že Ústav nepostupoval řádně při nakládání s movitým majetkem a také porušoval zákon o veřejných zakázkách.

6/ V neposlední řadě kontrolní závěr uvedl, že Ústav a Archiv až dosud v souvislosti s personálními změnami ve vedoucích funkcích obou institucí zaplatil celkem 5 162 864,08 Kč. A to ještě nejsou skončeny veškeré pracovněprávní soudní spory!

Pavel Žáček, ředitel Ústavu 2008-2010                                                
Ladislav Bukovszky, ředitel Archivu 2008-2010
Zlatuše Kukánová, ředitelka Archivu 2012-2013
Miroslav Lehký, I. náměstek ředitele Ústavu 2008-2010            
René Schreier, náměstek ředitele Ústavu pro ekonomiku, informační technologie a provoz 2008-2013
Jan Kalous, I. náměstek ředitele Ústavu 2010-2011
Ivana Koutská, I. náměstkyně ředitele Ústavu 2011-2012
Pavel Kugler, zástupce ředitelky Archivu 2012-2013
Lubomír Augustin, vedoucí Kanceláře ředitelky Archivu 2011-2013
Jaroslav Kolčava, ředitel odboru ekonomiky Ústavu
Peter Rendek, ředitel odboru informatiky a digitalizace 2008-2014