Společné prohlášení ke dni Připomínky obětí zločinů spáchaných totalitními režimy

Tallinn, 25. srpen - Estonský ministr spravedlnosti Urmas Reinsalu vyzval k zahájení iniciativy, které cílem by bylo založení nové instituce spravedlnosti pro zločiny komunismu. Mezi prvními, kteří tuto iniciativu ze dne 23. srpna podpořili jsou ministerstva spravedlnosti 8 evropských zemí. V první etapě se plánuje zřízení pracovní skupiny ve které budou participovat i experti Platformy evropské paměti a svědomí.


Společné prohlášení konference ke dni Připomínky obětí zločinů spáchaných totalitními režimy přijaté v Tallinnu dne 23. sprna 2015

V tento panevropský den připomínky obětí totalitních režimů si připomínáme všechny oběti těchto režimů.

Musíme společně čelit totalitě, ať se projevuje na jakémkoliv ideologickém základě a v jakékoliv podobě.

Úkolem vzdělávacího systému je podporovat historickou spravedlnost a poskytovat mladší generaci adekvátní znalosti o ideologicky motivovaných genocidách a zločinech proti lidskosti spáchaných v minulosti a také o jejich příčinách.

Památka obětí totalitních režimů nás nutí, abychom odsoudili používání symbolů totalitních režimů v případech, kdy slouží pokusům o ospravedlnění a heroizaci činů těchto režimů.

Všechny totalitní režimy stejně tak jako režimy nacistický a komunistický systematicky omezovaly svobody lidí a porušovaly jejich práva,
v nejextrémnějších podobách ve formě ideologicky motivovaných zločinů proti lidskosti. Mnohé zločiny spáchané totalitními režimy byly svou povahou genocidní.

Genocida a zločiny proti lidskosti jsou zločiny, které se nepromlčují.

Oběti totalitních režimů mají právo na spravedlnost. Dosavadní praxe vyšetřování a stíhání zločinů komunistických režimů je však bohužel napříč zeměmi nedostatečná a nekonzistentní.

Základem pro usmíření a budování budoucnosti je spravedlnost. Kompetence stávajících nadnárodních soudů nezahrnuje vyšetřování minulých zločinů spáchaných komunistickými režimy a potrestání těch, kteří za ně zodpovídali. Považujeme za nutné prozkoumat možnosti nadnárodní spolupráce s cílem zvážit vytvoření speciální instituce na vyšetřování zločinů totalitních režimů včetně zločinů komunistických režimů, tak jako byly odsouzeny zločiny nacistického režimu a jejich zodpovědné osoby potrestány. Je důležité utvořit expertní pracovní skupinu, která tuto věc prostuduje.

Považujeme za nutné zdůraznit, že veřejný přístup k archivům obsahujícím informace o zločinech všech totalitních režimů musí být zajištěn ve všech zemích.

Vyzýváme vlády všech evropských zemí, aby poskytly jak morální, tak materiální podporu pro zkoumání historie totalitních režimů s cílem bránit manipulaci historických skutečností, a pro implementaci výsledků tohoto zkoumání.