Žádost o vypuštění politických institutů z vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

Centrum pro dokumentaci totalitních režimů se připojilo k otevřené žádosti adresované předsedovi vlády panu Bohuslavu Sobotkovi ve věci financování tzv. politických institutů.

Podle vládního návrhu zákona by na politický institut (financovaný pomocí státního příspěvku ve výši 10% příspěvku politické straně za volební výsledky) měla nárok i Komunistická strana Čech a Moravy – strana, která je Ministerstvem vnitra ČR registrována jako teritoriální organizace KSČ a která se sama za pokračovatelku KSČ označuje. KSČ byla prohlášena zákonem č. 198/1993 Sb. za zločinnou a zavrženíhodnou organizaci. Mezi bývalými členy KSČ a možná i dnešními členy KSČM je řada osob, které jsou podle Platformy evropské paměti a svědomí zodpovědné za zločiny proti lidskosti a které nebyly nikdy souzeny. Platforma evropské paměti a svědomí vyzvala v těchto dnech mezinárodní společenství, aby pomohlo tyto osoby postavit před soud.

Dopis předsedovi vlády Mgr. Bohuslavu Sobotkovi, 7. červenec 2015