Srpnová deklarace podpory založení muzea paměti XX. století v Praze

V letošním roce si připomínáme osmdesáté výročí nacistické okupace v březnu 1939 a třicáté výročí konce komunistického režimu v listopadu 1989. Půlstoletí vlády totalitních a autoritativních režimů na území Československa přineslo statisíce obětí a potlačování tradičních hodnot evropské civilizace. Dne 23. srpna 2019 uplyne osmdesát let od uzavření spojenecké smlouvy mezi Německem a Sovětským svazem, která obsahovala tajný dodatek o rozdělení sféry vlivu dvou totalitních režimů na evropském kontinentu. Na tuto historickou událost každoročně odkazuje Evropský den památky obětí komunismu a nacismu.

Chceme-li rozhodovat o své budoucnosti, musíme si říci, kdo jsme a odkud jsme přišli a kam chceme jít. Proto považujeme za nezbytné připomínat si nejen památku obětí totalitních režimů, ale také úctyhodnou statečnost občanů, kteří se na základě svého demokratického přesvědčení rozhodli bojovat za svobodu a aktivně se postavili na odpor proti tyranii. Vzhledem k tomu, že postupně odchází očití svědkové historických událostí XX. století, je důležité zprostředkovávat jejich životní zkušenosti nastupujícím generacím. Pochopení podstaty autoritativních způsobů vládnutí, ovládání a kontroly společnosti, je zásadní pro poznání současných hrozeb, kterým společně čelíme. V tomto kontextu je důležité připomínat si nejen spáchané zločiny a hrdinské činy, ale také formy přizpůsobení se či otevřené kolaborace.

Pro splnění tohoto poslání považujeme za vhodné založit moderní muzeum, koncipované jako vzdělávací a otevřená kulturní instituce ve službách společnosti, která uchovává, zkoumá, zprostředkuje a vystavuje hmotné i nehmotné doklady týkající se nedávné historie. V Praze, na rozdíl od mnoha světových metropolí, takové muzeum doposud nemáme. Zvolení představitelé hlavního města Prahy vyhlásili přání takové muzeum založit. Podporujeme tento projekt a nabízíme spolupráci při jeho naplnění.

V Praze, 21. srpna 2019, ve výroční den srpnové okupace Československa.

 • Asociace českých kameramanů
 • Asociace soukromého zemědělství
 • Akademický klub 48
 • Bez komunistů.cz
 • Centrum pro dokumentaci totalitních režimů, z.s.
 • Cesta 121, občanské sdružení
 • Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.
 • Člověk v tísni, o.p.s.
 • Konfederace politických vězňů ČR, z.s.
 • Junák – český skaut, z.s.
 • Mašínův statek – památník tří odbojů, z.s.
 • Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
 • Nadace Arnošta Lustiga
 • Nezapomínejme, z.s.
 • Občanské sdružení Paměť
 • Orel
 • Památník Šoa Praha, o.p.s.
 • Pant, z.s.
 • Platforma evropské paměti a svědomí
 • Post Bellum, o.p.s. (Paměť národa)
 • Publicum commodum, z.s.
 • Sdružení bývalých politických vězňů ČR 1948-1989
 • Společnost pro výzkum zločinů komunismu, z.s.
 • Spolek bývalých příslušníků PTP-VTNP se sídlem v Praze, z.s.
 • Spolek pro vojenská pietní místa, z.s.
 • Spolek pro zachování odkazu českého odboje, z.s.
 • Symposion, z.s.
 • Totalita.cz
 • Už nemlčíme! z.s.
 • Vítězný únor.cz