Precedenční rozhodnutí slovenského soudu - morální satisfakce oběti železné opony

Ve své tiskové zprávě ze dne 14. března 2017 Platforma evropské paměti a svědomí informuje o precedenčním  rozhodnutí bratislavského soudu.

Okresní soud Bratislava I. včera rozhodl o plné rehabilitaci Hartmuta Tautze, osmnáctiletého uprchlíka, který byl zabit psy Pohraniční stráže na hranici Československa s Rakouskem v roce 1986. Rodina má také nárok na odškodnění Slovenskou republikou. Tohoto úspěchu bylo dosaženo díky obětavé práci JUDr. Lubomíra Müllera, advokáta zastupujícího rodinu, který neúnavně pracuje na rehabilitacích lidí, kteří byli nespravedlivě stíháni za komunismu, a který již vyhrál několik stovek takových soudních rozhodnutí.
Jde o první a precedenční rozhodnutí slovenského soudu, jímž je vyslovena morální satisfakce oběti železné opony,“ říká JUDr. Lubomír Müller.
Nyní jsou otevřeny dveře pro všechny rodiny obětí železné opony, aby se vydaly stejnou cestou,“ říká Dr. Neela Winkelmannová, výkonná ředitelka Platformy.

Platforma evropské paměti a svědomí sdružuje v současnosti 55 veřejných a soukromoprávních institucí a organizací ze 13 členských států Evropské unie, z Ukrajiny, Moldavska, Islandu, Kanady a Spojených států amerických pracujících v oblasti vyrovnávání s dědictvím totality na evropské půdě.