Jáma pamětnice

Stránky smazané z webu státní instituce:

18.5.2016 - http://www.ustrcr.cz/cs/pavel-zacek (Error: Page not exist or is not active.)


PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. (nar. 1969)

Vzdělání

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

 • 2001 – ukončení postgraduálního studia oboru masová komunikace a žurnalistika FSV UK Praha (disertační práce: Ilegální časopis „V BOJ“. Odbojová organizace „Družstvo v prvním sledu“ v roce 1939)
 • 1992 – ukončení řádného studia fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Praha
 • 1987 – ukončení studia na gymnáziu Nad Alejí, Praha

Profesionální zkušenosti

 • od 19. 10. 2011 do 10. 5. 5013 – ředitel Kanceláře Ústavu pro studium totalitních režimů
 • od 2010 – předseda redakční rady odborného časopisu Securitas Imperii
 • od 2010 – místopředseda redakční rady revue Paměť a dějiny
 • od 2010 – člen Ediční rady Ústavu pro studium totalitních režimů
 • 2010 –2011 – poradce ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů
 • červenec 2009 – hostující expert, Hoover Archives Summer Workshop on Soviet Communism, Stanford University
 • od 2009 – člen odborného výboru, Estonský ústav historické paměti
 • 1. 1 2008 – 31. 3. 2010 – ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů
 • 1. 8. 2007 – 7. 1. 2008 – prozatímní ředitel Archivu bezpečnostních složek
 • 25. 7. 2007 – 31. 12. 2007 – zmocněnec vlády ČR pro organizační přípravu zřízení a zabezpečení řádného chodu Ústavu pro studium totalitních režimů
 • 2007 –2009 – člen redakční rady čtvrtletníku Ústavu pamäti národa (Bratislava) Pamäť národa
 • 1. 11. 2006 – 31. 12. 2007 – ředitel Odboru archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR
 • od 2004 – člen redakční rady čtvrtletníku HÚ AČR Historie a vojenství
 • 2004–2006 – předseda redakční rady ÚPN a šéfredaktor čtvrtletníku Pamäť národa
 • 2005–2006 – poradce skupiny senátorů pro přípravu zákona o Ústavu paměti národa (přijatý jako zákon č. 181/2007 Sb. o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek)
 • 2001–2003 – člen Rady České televize
 • 2001 – řešitel grantového projektu GA AV ČR č. C8063105 Snahy Státní bezpečnosti o kontrolu tzv. problematiky mládeže ve druhé polovině osmdesátých let
 • 1999–2001 – poradce skupiny senátorů pro přípravu zákona o zpřístupnění dokumentů vzniklé činností Státní bezpečnosti (přijatý jako zákon č. 107/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb. o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti a některé další zákony)
 • 1999 – 2006 – odborný a vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR
 • 1999 – náhradní vojenská služba
 • 1998 – 1. náměstek ředitele Úřadu pro dokumentaci vyšetřování zločinů komunismu (pověřen)
 • 1994–1999 – editor sborníků Securitas Imperii
 • 1995–1996 – studijní pobyt organizovaný J. W. Fulbright Commission for Educational Exchange (John Marschall Fellowship) v CREES, Stanford University, CA, USA
 • 1993–1997 – vedoucí odboru dokumentace Úřadu dokumentace a vyšetřování činnosti Státní bezpečnosti/zločinů komunismu
 • 1989–1992 – šéfredaktor Studentských listů, ZN, redaktor Reflexu

Knihy a edice

Odborné články