Konference k 60. výročí maďarské revoluce a boje za svobodu v roce 1956

Dne 22. září 2016 se v Senátu PČR uskuteční mezinárodní konference Země střední Evropy v době sovětského útlaku a jejich pokusy o demokratizaci

Cílem konference je na jedné straně připomenout 60. výročí maďarské revoluce a boje proti sovětskému útlaku a okupaci v roce 1956, na druhé straně pak poskytnout širší srovnávací pohled na analogická povstání v regionu v 50. letech a jejich možný vliv na demokratizační pokus známý jako Pražské jaro. Co měly společného Berlín roku 1953, Poznaň roku 1956 a budapešťské povstání? Proč měly revoluce v různých zemích různé výsledky? Jak tyto pokusy ovlivnily následující desetiletí v životě jednotlivých komunistických zemí? Co měly společného a proč se revoluce neuskutečnila také v České republice? Jak společná historie zemí regionu ovlivňuje jejich současnou roli či pozici v Evropské unii?

Program konference zde.