Znepokojení nad odebráním státního vyznamenání László Tökésovi

Praha / Oradea, 21. března 2016. Platforma evropské paměti a svědomí je znepokojena oznámením o odebrání  Řádu Rumunské hvězdy  poslanci Evropského parlamentu László Tökésovi. Biskup Tökés obdržel toto vyznamenání za svoji roli při pádu komunistické diktatury v Rumunsku. Platforma vyzývá prezidenta Rumunska, aby se zasadil o svobodu projevu pro biskupa Tökése a aby podporoval prosazování historické pravdy a spravedlnosti.

Prezident Rumunska oznámil, že odebere poslanci Evropského parlamentu biskupovi László Tökésovi vyznamenání, které mu bylo uděleno za jeho klíčovou roli při pádu Ceaušeskova režimu. Toto odebrání přichází jako překvapivá odveta za prohlášení biskupa Tökése ohledně maďarské menšiny v Rumunsku. V roce 2013 požádal biskup Tökés Maďarsko, aby poskytovalo větší ochranu etnickým  Maďarům  v Transylvánii. Platforma je přesvědčena, že biskup Tökés uplatnil své právo na svobodu projevu tak, jak ho zaručuje Ústava.

Biskup Tökés a Platforma nedávno požádali písemně prezidenta Rumunska, aby definitivně zpřístupnil záznamy týkající se Rumunské revoluce, během níž bylo více než 1 100  občanů zabito a více než 3 500 utrpělo zranění.

„Odebrání vyznamenání biskupu Tökésovi by bylo znepokojivým signálem. Jeho vedoucí úloha v zápase o svobodu a demokracii v roce 1989 zůstává i nadále trvalou skutečností. Žádáme prezidenta Johannise, aby se zasadil o historickou pravdu a stejně tak i o spravedlnost pro oběti Rumunské revoluce,“ říká prezident Platformy  Göran Lindblad.

Temešvárská společnost, rumunská organizace, která je členem Platformy, vydala prohlášení zdůrazňující skutečnost, že zatímco mnoho jiných osob usvědčených z korupce nebo jiných trestných činů si podrželo svá vyznamenání, prezident odebírá státní vyznamenání udělené László Tökésovi  za historickou roli, jakou sehrál v roce 1989.  Společnost požádala prezidenta, aby revidoval seznam vyznamenaných osob a státní vyznamenání odebral těm, kteří spolupracovali s tajnou službou Securitate, a těm, kteři byli usvědčeni z korupce.