Wałęsův případ ukazuje na selhání spravedlnosti po roce 1989

Tisková zpráva Platformy evropské paměti a svědomí:

Varšava / Praha, 22. února 2016. Zabavení usvědčujících dokumentů u vdovy po bývalém komunistickém členu politbyra Kiszczakovi polským Institutem národní paměti IPN ukazuje na mechanismus, kterým je brzděno vyšetřování zločinů komunismu v postkomunistické Evropě.

Úsilí o stíhání pachatelů komunistických zločinů po pádu režimů v roce 1989 ve střední a východní Evropě limituje nedostatek politické vůle, personální kontinuita v oblasti soudnictví, policii a státních zastupitelstvích v otázce přístupu k dokumentům bývalé tajné policie a represivních složek, které byly zodpovědné za hrubé porušování lidských práv.
Úřední dokumenty prokazující osobní spojení Lecha Wałęsy s tajnou policií byly po celá desetiletí drženy v soukromí bývalého vysokého komunistického představitele. To by mohlo ukazovat na vzorec chování, podle kterého by bývalí pachatelé mohli před veřejností až do dnešního dne zadržovat citlivé dokumenty, bránit spravedlnosti, šířit desinformace a využívat je pro vydírání.
"Opakovaně jsme vyzvali státy, aby zajistily plný a neomezený přístup k archivům totalitních diktatur. Pouze otevřený a plný přístup k dokumentům umožní stíhání pachatelů a opětovné nastolení spravedlnosti za zločiny minulosti," říká Paweł Ukielski, člen výkonné rady Platformy evropské paměti a svědomí.

Platforma evropské paměti a svědomí se pracuje na dosažení mezinárodní spravedlnosti za zločiny komunismu - Justice 2.0