Československo v (dez)informační válce 1948-1989

tisková zpráva

Praha, 16. prosinec – Jak lépe porozumět fenoménu dezinformací, fake news, alternativních webů, resp. konspiračních teorií? Online projekt Československo v (dez)informační válce 1948-1989, přináší unikátní pohled na tuto problematiku z perspektivy dosud neznámých psychologických a dezinformačních operací, které realizovaly nedemokratické režimy prostřednictvím svých tajných služeb v době Studené války. Už tehdy, v předinternetové éře, byly cílem jejich operací Evropské společenství, USA, NATO ale i vlastní obyvatelstvo.

Evropská unie čelí sílícímu tlaku dezinformačních aktivit, které ji mají vnitřně oslabit a atomizovat. Tyto aktivity směřují proti samotné podstatě společenství, které vyznává a respektuje zásady demokracie, právního státu a  dodržování lidských práv. 

Seriál 26 článků o tajných operacích komunistického Československa a východního bloku proti  bývalým nepřátelům - dnešním spojencům - přináší detaily a skutečnosti, pomocí nichž lze lépe pochopit fenomén dezinformačních a vlivových aktivit Ruské federace, které jsou namířené proti demokratickým institucím.

Projekt představuje institucionalizované nástroje předlistopadového totalitního státu, jako i cíle, formy, metody a agenturu, která se profesionálně angažovala v přípravě a šíření kampaní proti zahraničnímu a domácímu publiku. Detailněji představuje vybrané operace v západní Evropě a sleduje jejich dopad. Mimo jiné přináší zprávu o operaci šíření falešné politické závěti Konrada Adenauera (1963), o dezinformační kampani o AIDS jako tajné biologické zbraně USA (1985), informuje např. i o zneužívání tajných odposlechů exilové redakce časopisu Svědectví pro propagandistické a dezinformační vysílání Československého rozhlasu (1981) atd. Z pohledu informační blokády představuje záběry na tajné pracoviště StB pro kontrolu poštovní korespondence obyvatel ČSSR, které z ní pravidelně realizovalo pro ÚV KSČ “průzkumy veřejného mínění“, atd.

Projekt Československo v (dez)informační válce 1948-1989 je součástí česko-anglických stránek communiststatesecurity.eu (ibadatelna.cz) Platformy evropské paměti a svědomí. Na projektu se autorsky spolupodílejí Centrum pro dokumentaci totalitních režimů, z.s. a OZ Living Memory. Partneři projektu 2014 - 2019 jsou: Polský Institut národní paměti, slovenský Ústav pamäti národa, Nadace Jána Langoše, estonská ambasáda v Praze a nadace Konrad-Adenauer-Stiftung.