Agregátor zdrojů

„Dirigent zákulisí“ – profil novináře, děkana fakulty ve službě komunistické propagandy

Minulost.cz - 29. Září 2021 - 23:04

Projekt, ve kterém sledujeme stopy a historii komunistických dezinformací v Československu a v zahraničí, by nebyl kompletní, kdybychom nepřiblížili někoho z okruhu aktérů, kteří se octli přímo uprostřed dění a aktivně se podíleli na tvorbě psychologických operacích komunistického ministerstva vnitra.

Zakázané knihy a časopisy

Minulost.cz - 22. Září 2021 - 15:56

Jedním z projevů nastupující normalizace na přelomu šedesátých a sedmdesátých let bylo znovuzavedení tuhé cenzury. Vznikl Federální úřad pro tisk a informace, který schvaloval veškeré knihy a časopisy vydávané v Československu, včetně rozhlasových a televizních pořadů. Z edičních plánů zmizely stovky titulů, přestaly vycházet časopisy a ty které vycházely, měnily obsazení redakcí. Komunistickou stranu opustilo půl milionu členů. Mezi mnoha tisíci lidmi, kteří odešli do exilu se nacházely desítky novinářů redaktorů a spisovatelů.

Odvetáři všech zemí, spojte se !

Minulost.cz - 8. Září 2021 - 14:27

Po třech desetiletích od pádu komunistického režimu je možno sledovat u nás podobný proces politické odvety, jejíž součástí je i tvrzení, že příčinou úpadku české společnosti je emancipace po roce 1989. Tento protiútočný argument je vyslovován někdy explicitně, ale většinou se implicitně skrývá za maskou historické neutralizace, společenské bezkontextovosti a depolitizace, která v české společnosti posiluje ztrátu historické paměti.