Onesvobození 1945

Co si historik Adrian Portmann opravdu myslí o událostech roku 1945

V následujících tezích se snažím shrnout, co si skutečně myslím o skončení druhé světové války a roli Rudé armády v kontextu československého roku 1945, tedy o tématu, jehož se dotýkal rozhovor Jana Němečka publikovaný v LN. A věřte, že se tentokrát jedná o autorizované znění.

O nejen novinářské etice

Redaktor LN Přemysl Houda zahájil interview mojí údajnou tezí, že v roce 1945 k osvobození nedošlo, ale šlo o začátek „druhé okupace“, té sovětské. Historik Němeček se následně na více místech rozhodně vymezuje proti úvahám, které redaktor Houda prezentuje jako „Portmannův názor“...

Archivní Hlava 22

Ředitelka Archivu bezpečnostních složek zveřejnila v deníku Echo24 reakci na článek z 18. března „Výročí Cibulkových seznamů. Kam mizí ta jména?“ Ve kterém jsem se pokusil vysvětlit problematiku vyhledávání v evidencích vedených bývalou Státní bezpečností. Článek je přístupný zde

Digitalizace bez záruky

Média o této významné změně referovala pouze okrajově. Koncem minulého roku prosadila Rada ÚSTR výrazné změny v digitalizaci a vytváření evidencí v Ústavu pro studium totalitních režimů. Téměř celá tato agenda přejde nejpozději k 1. dubnu 2015, tedy v těchto dnech, z vůle Rady na Archiv bezpečnostních složek (ABS)...

Stránky