Prohlášení bývalého vedení ÚSTR a ABS

Závěry z kontrolní akce, kterou v Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen „Ústav“) a Archivu bezpečnostních složek (dále jen „Archiv“) realizovali v období od června do listopadu 2015 kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu, obsahují několik závažných zjištění, na které je nutné v souvislosti s dlouhotrvající krizí obou institucí upozornit.

Wałęsův případ ukazuje na selhání spravedlnosti po roce 1989

Tisková zpráva Platformy evropské paměti a svědomí:

Varšava / Praha, 22. února 2016. Zabavení usvědčujících dokumentů u vdovy po bývalém komunistickém členu politbyra Kiszczakovi polským Institutem národní paměti IPN ukazuje na mechanismus, kterým je brzděno vyšetřování zločinů komunismu v postkomunistické Evropě.

Stránky