Konference k 60. výročí maďarské revoluce a boje za svobodu v roce 1956

Cílem konference je na jedné straně připomenout 60. výročí maďarské revoluce a boje proti sovětskému útlaku a okupaci v roce 1956, na druhé straně pak poskytnout širší srovnávací pohled na analogická povstání v regionu v 50. letech a jejich možný vliv na demokratizační pokus známý jako Pražské jaro. Co měly společného Berlín roku 1953, Poznaň roku 1956 a budapešťské povstání? Proč měly revoluce v různých zemích různé výsledky?

Prohlášení bývalého vedení ÚSTR a ABS

Závěry z kontrolní akce, kterou v Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen „Ústav“) a Archivu bezpečnostních složek (dále jen „Archiv“) realizovali v období od června do listopadu 2015 kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu, obsahují několik závažných zjištění, na které je nutné v souvislosti s dlouhotrvající krizí obou institucí upozornit.

Stránky