Minulost.cz

Přihlásit se k odběru zdroj Minulost.cz
rss
Aktualizace: 16 hodin 47 min zpět

Obrovské zklamání v Domě evropských dějin

5. Prosinec 2017 - 0:06

Dům evropských dějin prezentuje jednostranné, silně zideologizované a často také nespojité sdělení. Dům propaguje neomarxistickou vizi dějin našeho kontinentu.

 

Vyhledávač ibadatelna dočasně omezen

2. Listopad 2017 - 16:22

Dne 2. listopadu 2017 Archiv bezpečnostních složek (ABS) ztížil českým občanům i zahraničním zájemcům přístup ke svazkové a spisové agendě bývalých komunistických bezpečnostních složek (prostřednictvím řešení reCaptcha), přestože byl před deseti lety společně s Ústavem pro studium totalitních režimů (ÚSTR) zřízen k pravému opaku. Uživatelům nepřináší nic pozitivního a je nesmyslné.

Trestné činy proti republice

10. Říjen 2017 - 12:39

Přitom ale právě vyšetřovatelé Státní bezpečnosti jsou odpovědní za největší míru nezákonností, ke kterým v průběhu vlády komunistického režimu docházelo.

Nová služba pro veřejnost: Vyhledávač v evidencích bezpečnostních složek bývalé ČSSR

9. Říjen 2017 - 21:13

Platforma evropské paměti a svědomí a Centrum pro dokumentaci totalitních režimů spustili novou službu – souhrnný vyhledávač nad dosud existujícími online evidencemi osob, které vedly komunistické bezpečnostní složky Československa.

Ústav pro studium totalitních režimů po deseti letech

3. Říjen 2017 - 15:52

Včera proběhl v Senátu Parlamentu České republiky velmi zajímavý seminář Ústav pro studium totalitních režimů po deseti letech, na nějž byli na rozdíl od cenzurovaného červnového setkání pozváni zakladatelé ÚSTR i Archivu bezpečnostních složek.

Rozumí české ženy vlastní historii?

19. Září 2017 - 11:22

Tato kritická studie opírající se o spojení kritické epistemologie s existenciální ontologií připomíná jedinečný příběh české političky a feministky Milady Horákové. Na základě dobových dokumentů, mediálních prohlášení, ale i posledních slov, která dr. Horáková pronesla před popravou, ukazuje, k jakým zásadním a dlouhodobým proměnám došlo po roce 1948 vlivem totalitární praxe v českém ženském hnutí a společnosti a jaký dopad měly tyto negativní změny i na obnovující se ženský aktivismus a genderový diskurs po roce 1989.

Padesát odstínů šedi komunistického režimu

13. Září 2017 - 12:27

Vážené vedení ÚSTR a vážení členové Rady Ústavu, dne 6. září 2017 byl na webových stránkách ÚSTR zveřejněn nepodepsaný dopis, ve kterém se „vedení ÚSTR ohrazuje vůči kampani vedené proti historičce Blaive“. Jelikož podle zákona 181/2007 Sb. se „vedením“ myslí Rada Ústavu a ředitel Ústavu, rozhodl jsem se jako zaměstnanec této instituce vyslovit veřejný nesouhlas nejen s anonymizující formou tohoto dopisu, ale zejména  Vám chci níže přiloženým textem připomenout, že  dopis je v přímém rozporu s výše  citovaným zákonem, neboť Ústav má dle zákona zkoumat a nestranně hodnotit dobu komunistické nesvobody,..